Uniwersalne zawory rozdzielające

Informacja

MS4-DL Zobacz większe

MS4-DL

Nowy produkt

MS4-DL Zawór wolnego startu Festo

Więcej szczegółów

Więcej informacji

MS4-DL Zawór wolnego startu Festo

CechaWartości
Funkcja odpowietrzenia  Możliwość dławienia
Sposób uruchomienia  Pneumatyczny
Pozycja zabudowy  Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie  Brak
Konstrukcja  Zawór gniazdowy
Sposób kasowania  Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania  Bezpośredni
Zasilanie pneum. pilotów  Zewnętrzne
Kierunek przepływu  Jednokierunkowy
Funkcja zaworu  2/2
Wskaźnik ciśnienia  Dla G1/4
Dla G1/8
Z czujnikiem ciśnienia
Manometr
Ciśnienie robocze  4 ... 14 bar
Normalny przepływ nominalny  1 000 ... 2 000 l/min
ATEX-Kategoria Gaz  II 2G
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz  c T6 X
ATEX-Kategoria Pył  II 2D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył  c 60°C X
Ex-Temperatura otoczenia  -10°C <= Ta <= +60°C
Medium robocze  Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego  Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)  Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Klasa odporności na korozję CRC  2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura medium  -10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia  -10 ... 60 °C
Dopuszczenie  c UL us - Recognized (OL)
Waga produktu  213 g
Sposób montażu  Do wyboru:
Zabudowa w linii
Przy pomocy osprzętu
Uwaga dotycząca materiałów  Nie zawierają miedzi i PTFE
Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień  NBR
Materiał obudowy  Aluminium-odlew ciśnieniowy