Kategorie

Informacja

Polityka Prywatności

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego pod domeną www.proautomatic.sklep.pl, zwanego dalej Serwisem, jest firma PRO AUTOMATIC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-600) przy ul. Kościuszki 227, KRS: 0000478172., NIP PL634-282-04-88., zwana dalej PRO AUTOMATIC.

Administratorem Danych Osobowych jest Krzysztof Kostrzycki Prezes Zarządu PRO AUTOMATIC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-600) przy ul. Kościuszki 227, KRS: 0000478172, NIP PL634-282-04-88, zwana dalej PRO AUTOMATIC.

2. Serwis zawiera formularze kontaktowe umożliwiający przesyłanie zapytań handlowych do PRO AUTOMATIC, zwany dalej formularzem. Formularze pozwalają na przesłanie do PRO AUTOMATIC następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, wiadomość, nazwę firmy.

3. Dane osobowe wysyłane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Podane nam dane są przez nas przetwarzane w celu:
- udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz udzielania odpowiedzi na zadawane pytania
- w celu kontaktu w sprawach związanych z realizowanniem ofert i zamówień
- wystawienia dokumentów handlowych niezbędnych w procesie realizacji zamówienia
- do wysyłania kleintom oraz użytkownikom serwisu, (niebędącym aktualnymi klientami spółki, ale którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektroniczne niezapowiedzianych informacji handlowych dotyczących produktów i usług.

4. W celu wywiązania się z zawartych umów, zobowiązań handlowych i zapewnienia klientom usług o możliwie najwyższej jakości możliwe jest przekazanie danych osobowych użytkowników partnerom biznesowym PRO AUTOMATIC, którzy ściśle z nami współpracują, świadcząc na naszą rzecz usługi handlowe, informatyczne i projektowe. Przekazujemy im wówczas tylko te dane, które są niezbędne aby zrealizować zamówienie klientów, oraz aby przedstawić ofertę użytkownikom - potencjalnym klientom.

5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wyżej wymienione czynności odbywają się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej admin@proautomatic.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

6. informacje o użytkownikach mogą zostać przekazane uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wtedy jeśli taki organ zobowiąże PRO AUTOMATIC do tej czynności.

7. Użytkownik może przeglądać strony serwisu bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

8. Zabezpieczenie danych osobowych
PRO AUTOMATIC stosuje środki techniczne i organizacyjne potrzebne do ochrony danych (wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych). Zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Połączenia z serwisem jest zabezpieczone z użyciem certyfikatu SSL.

9. Pliki cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze podstron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer, oraz wykorzystywane są także w celach statystycznych. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili wyłączyć pobieranie tych plików w ustawieniach swojej przeglądarki. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach producentów przeglądarek internetowych.