Novatek Electro

Informacja

OM-310 (SCADA) Novatek Zobacz większe

OM-310 (SCADA) Novatek

Nowy produkt

OM-310 (SCADA) Novatek
Ograniczniki poboru czynnej i biernej mocy

Więcej szczegółów

zapytaj o produkt

Więcej informacji

Trójfazowy ogranicznik poboru mocy OM-310 (SCADA)

Ogranicznik poboru mocy OM-110 służy do:OM-310 Novatek
pełnego odłączenia obciążenia w przypadku przekroczenia poboru mocy głównego progu w ciągu ustawionego przez użytkownika okresu czasu;
częściowego odłączenia obciążenia w przypadku przekroczenia poboru mocy dodatkowego progu w ciągu ustawionego przez użytkownika okresu czasu;
zabezpieczenia przed niewłaściwymi parametrami instalacji elektrycznej;
pomiarów   i   sygnalizacji   parametrów   trójfazowej  instalacji
elektrycznej (skutecznych wartości fazowych/liniowych napięć, napięć zgodnej, przeciwnej i zerowej kolejności; skutecznych wartości prądów fazowych; poboru czynnej, reaktywnej i całkowitej mocy, cos );
sygnalizacja zdarzeń awaryjnych;
zdalne załączenie i odłączenie obciążenia za pomocą interfejsu RS-232/RS485 lub wyłącznika zewnętrznego.

OM-310 zapewnia pracę z obciążeniem mocą od 2,5 do 30 kW za pomocą wbudowanych przekładników prądowych i do 350kW za pomocą zewnętrznych przekładników prądowych, między innymi także w sieciach    z izolowanym punktem neutralnym.
OM-310 zapewnia następujące rodzaje zabezpieczeń:
w przypadku nieprawidłowego napięcia sieciowego (niedopuszczalnych skoków napięcia, zaniku fazy, nieprawidłowej kolejności faz i zwarcia międzyfazowego, asymetrii fazowych/liniowych napięć;
w przypadku przekroczenia zadanego prądu maksymalnego dowolnej fazy obciążenia; przed prądami upływu do ziemi.

OM-310 zapewnia:
sterowanie i przesyłanie parametrów za pomocą interfejsu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS; sterowanie i przesyłanie parametrów za pomocą interfejsu RS-232.