Sterowniki Przepompowni

Informacja

MCK-107 Zobacz większe

MCK-107 Novatek

Nowy produkt

MCK-107 Novatek

Więcej szczegółów

zapytaj o produkt

Więcej informacji

Sterownik pompowni MCK-107
МСК-107 jest przeznaczony do tworzenia układów automatyki procesów technologicznych związanych z kontrolą i podtrzymywaniem ustawionego poziomu cieczy w różnego rodzaju zbiornikach poprzez sterowanie silnikiem elektrycznym (silnikami) jednej lub dwóch pomp.
Podtrzymywanie ustawionego poziomu cieczy jest realizowane poprzez sterowanie:
w przypadku silnika jednofazowego o mocy nieprzekraczającej 1 kW – wbudowanym przekaźnikiem obciążenia;
w przypadku silnika trójfazowego lub silnika jednofazowego o mocy powyżej 1 kW - sterowanie cewką wyzwalacza elektromagnetycznego (stycznika).
МСК-107 zapewnia sterowanie silnikiem (silnikami) jednej lub dwóch pomp jak w trybie automatycznym w oparciu o jeden z algorytmów wbudowanych w urządzenie, tak i ręcznym – w oparciu o rozkazy użytkownika z panelu przedniego lub kasety sterowniczej.
Poprzez interfejs RS-232 i RS-485 (protokół MODBUS)
dostępne jest ustawienie podstawowych parametrów pracy urządzenia oraz zdalne sterowanie silnikiem (silnikami).
Uwaga: Nie jest możliwe jednoczesne stosowanie RS-485 i RS-232.
W celu zwiększenia funkcjonalności МСК-107 zalecana jest współpraca urządzenia z modułem zabezpieczenia silników UBZ-301 (dalej UBZ-301) produkcji firmy "Novatek-Electro".
W przypadku współpracy z UBZ-301 urządzenie zapewnia:
zabezpieczenie silników przed nieprawidłowym napięciem sieciowym (niedopuszczalnymi skokami napięcia, zanikiem fazy, nieprawidłową kolejnością faz i załączeniem dwóch faz jednocześnie, asymetrią fazowych/liniowych napięć) lub przeciążeniami mechanicznymi;MCK-107 Novatek
wyświetlanie prądu pobieranego przez silnik;
transmisję za pomocą interfejsu RS-232 lub RS-485 mierzonych i obliczanych danych, nastaw i trybów
UBZ-301.
МСК-107 może współpracować z komputerem za pomocą programu "Panel sterowania i kontroli stanu

Program "Panel sterowania i kontroli stanu МСК-107" służy do kontroli stanu i zbioru danych z MСK-107 i UBZ-301 poprzez interfejs RS-232 lub RS-485. Program pozwala zapisywać (pobierać) różne ustawienia urządzenia, zbierać dane i zapisywać ich w celu dalszej analizy. Zapisane dane można przeglądać w postaci wykresów, porównując parametry między sobą.
Graficzny interfejs programu pozwala w czasie rzeczywistym monitorować stan różnych parametrów MСK-107. Elastyczne ustawienia interfejsu umożliwiają jego dopasowanie do konkretnego użytkownika.
MCK-107 zapewnia pracę z cieczami o różnym przewodnictwie elektrycznym – z wodą wodociągową lub brudną, mlekiem i produktami spożywczymi (lekko kwasowymi, zasadowymi itd.).

№ Podstawowe dane techniczne МСК-107
1. Znamionowe przemienne jednofazowe napięcie zasilania [V] 220/230
2. Napięcie, przy którym przekaźnik zachowuje sprawność działania [V] 130-270
3. Częstotliwość sieci [Hz] 48-62
4. Rezystancja kontrolowanego środowiska dla sondy konduktometrycznej [kΩ] nie większa 450
5. Pobór mocy (pod obciążeniem), nie przekraczający [VA] 5,0
6. Wejścia:
wejście analogowe do podłączenia czujnika poziomu (ciśnienia) [szt.] 4
wejście dyskretne do podłączenia uniwersalnego modułu
zabezpieczenia silników UBZ-301 [szt.] 1
wejście dyskretne 1 (zacisk "1") [szt.] 1
wejście dyskretne 2 (zacisk "2") [szt.] 1
wejście dyskretne do podłączenia interfejsu RS-232 [szt.] 1
wejście dyskretne do podłączenia interfejsu RS-485 [szt.] 1
7. Montaż: na standardowej szynie DIN 35 mm